Αρχιτεκτονικές μελέτες – εκδοση αδειων – επιβλεψεις κατασκευης
Εάν επιθυμείτε να κτίσετε την κατοικία σας, οι σύμβουλοι και συνεργάτες μας πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες, πάντα σε συνεργασία μαζί σας μπορούν να εκπονήσουν για εσάς τη σχετική αρχιτεκτονική μελέτη που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις δικές σας ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις, να αναλάβουν την έκδοση της οικοδομικής άδειας, καθώς και την επίβλεψη της κατασκευής για παράδοση σε εσάς με το “κλειδί στο χέρι”.